Waar talent tot zijn recht komt

 

 

Coaching executieve functies

 

Om een goed beeld te krijgen welke executieve functies er geoefend moeten worden, is het belangrijk om eerst in kaart te brengen welke sterke vaardigheden uw kind al heeft en aan welke er nog gewerkt moet worden. Gezamenlijk maken we een plan om optimaal resultaat te behalen. 

Elke executieve functie vraagt om een andere aanpak . Ook zal dit per kind verschillend zijn.

We stellen samen haalbare doelen op met kleine tussenstapjes en veel oefeningen. Vaak gebruik ik hiervoor een spelvorm. Het kind krijgt opdrachten mee voor thuis of op school. Daarnaast geef ik ouders en leerkrachten handvatten om de executieve functie te versterken.

Info

  

 

"Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. "   

Albert Einstein