Waar talent tot zijn recht komt

 

 

Onderpresteren 

 

Onderpresteren wil zeggen dat de prestaties (veel) lager liggen dan op grond van de capaciteiten van het kind verwacht worden. Er is dus sprake van een discrepantie, een disbalans, tussen aanleg en prestatie.

Onderpresteren is een groot probleem. Er zijn nog steeds veel kinderen die minder laten zien, dan dat zij eigenlijk kunnen. Met name onder de hoogbegaafde kinderen ligt dit percentage nog veel hoger.

Kinderen kunnen op jonge leeftijd al onderpresteren.  Een slimme kleuter kan zich zelfs al binnen 6 weken aanpassen aan de situatie op school. Door gebrek aan uitdaging en aansluiting met ontwikkelingsgelijken kan een kind zich op jonge leeftijd ongelukkig voelen en daardoor onderpresteren.

Onderpresteren kan grote gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het kind. Het is een chronisch probleem dat niet van zelf overgaat. 

Elk gedrag, aangepast of niet, komt voort uit een behoefte. Als duidelijk wordt welke behoefte eraan het onderpresteren ten grondslag ligt, is de kans groter dit om te kunnen buigen. Het is dus van groot belang om de oorzaken van het gedrag op te sporen en te onderzoeken.

Ondanks dat er steeds meer aandacht is voor talentonderwijs en het vroegtijdig signaleren, zijn er  helaas nog steeds veel kinderen die ook op school onderpresteren. Deze kinderen verdienen de juiste begeleiding. Onderpresteren is een keuze die kinderen vaak onbewust maken. Als kinderen meer inzicht in zichzelf krijgen,  leert het kind dat het zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen keuzes en gedrag.  In kleine stapjes weer succeservaringen op doen, helpt het kind een positiever zelfbeeld te ontwikkelen.

Het begeleiden van kinderen is maatwerk. Zo ook de aanpak voor het onderpresteren. Het is een intensief proces met soms kleine stapjes vooruit.

Kenmerken