Waar talent tot zijn recht komt

 

Verrijkingsmap 'Zie mijn fijne talent'

Voor hoogbegaafde kinderen is  het noodzakelijk om het aanbod van de leerling aan te passen. Een gecompact en verrijkt lesprogramma is een vereiste, zodat zij zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen en beter tot hun recht komen! “Fijn talent” heeft in samenwerking met “Zie mijn talent”  een map ontwikkeld voor de hoogbegaafde leerling om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van deze doelgroep. Een gecompact en verrijkt aanbod staat binnen deze map centraal en wordt ondersteund door het handelingsplan Hoogbegaafdheid. “Zie mijn fijne talent” is een op maat samengesteld programma voor de hoogbegaafde leerling. Binnen dit programma staat ook de begeleiding van de leerkracht centraal.  Er zijn verschillende begeleidingstrajecten mogelijk. Neemt u voor meer informatie vrijblijvend contact op met Fijn Talent.