Waar talent tot zijn recht komt

 

Wie ben ik?­­­

- Leerkracht basisonderwijs

- Begeleider kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong

- Specialist hoogbegaafdheid

- Talent-Vaardig coach

 

Ik ben Heidi van der Hoorn, moeder van drie slimme zonen. Ik werk zeventien jaar als groepsleerkracht in het basisonderwijs. Door onze eigen kinderen kwam ik aanraking met hoogbegaafdheid. We genoten van de mooie kanten die hoogbegaafdheid met zich mee brengt, de tomeloze interesse, de snelle ontwikkeling, de grote woordenschat en het al vroeg begrijpen van grapjes.  

Ondanks deze positieve ervaringen, zorgde de keerzijde van hoogbegaafdheid, dat wij ons zorgen maakten.  Onder andere over de contacten met andere kinderen, het anders en niet begrepen voelen, faalangst en perfectionisme.  

Als ouder willen we allemaal dat ons kind lekker in zijn vel zit en goed tot zijn recht komt. Toen wij tegen de uitdagingen (problemen)  aanliepen die bij (hoog)begaafdheid kunnen opspelen, ben ik mij verder gaan verdiepen in de begeleiding van (hoog)begaafde kinderen. Hiervoor heb ik verschillende trainingen gevolgd. Inmiddels begeleid ik ruim zes jaar diverse kinderen met een ontwikkelings-voorsprong op de basisschool waar ik werk. Vanuit mijn praktijk Fijn Talent heb ik inmiddels veel kinderen, ouders en leerkrachten kunnen helpen met de uitdagingen die door hoogbegaafdheid kunnen opspelen. De laatste jaren heb ik ervaren dat het werken met en begeleiden van begaafde en hoogbegaafde kinderen mij enorm veel energie geeft. Het lukt mij daadwerkelijk deze kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling - zichtbaar resultaat dus! Daarnaast heb ik bij Novilo de opleiding voor Specialist Hoogbegaafdheid succesvol afgerond om theorie en praktijk samen te laten komen in mijn werk. De afgelopen zes jaar heb ik kinderen in mijn praktijk mogen begeleiden. Het is zo fijn om te zien als de kinderen zich gehoord voelen en hen weer verder kan helpen in de stappen die zij nodig hebben.