Waar talent tot zijn recht komt

 

Kenmerken hoogbegaafde leerling groep 3 tm 8

 

Leervermogen:

 • hoge intelligentie
 • snel van begrip
 • grote algemene interesses
 • taalvaardig
 • hoog leertempo, grote denk- en leerstappen
 • verworven kennis goed toepassen
 • goed geheugen
 • kan zich goed oriënteren (herkent routes)
 • heeft een goede spraak
 • doorvrager en waarnemer
 • groot analytisch inzicht en probleemoplossend vermogen
 • creativiteit en originaliteit
 • denkt buiten reguliere kaders

Gedrag:  

 • geestelijk vroegrijp (of wekken de indruk daarvan)
 • sterk rechtvaardigheidsgevoel
 • perfectionistische instelling
 • in staat tot zelfreflectie
 • zoekt ontwikkelingsgelijke in oudere kinderen
 • accepteert regels en tradities niet klakkeloos, maar bevraagt ze
 • grote behoefte aan autonomie