Waar talent tot zijn recht komt

 

Kenmerken

 

Hoogbegaafdheid is meer dan alleen maar heel slim zijn; het hele "zijn" van een mens lijkt erbij betrokken. Het uit zich bijvoorbeeld in extreme gevoeligheid, creativiteit, een kritische houding en een groot rechtvaardigheidsgevoel. Vroegtijdige taalontwikkeling en een enorm gevoel voor humor zijn voorbeelden van eigenschappen die vaak, maar zeker niet altijd voorkomen.

Ouders kunnen een belangrijke rol spelen in het vroegtijdig herkennen van signalen die kenmerkend zijn voor hoogbegaafdheid. Wanneer de meeste van de kenmerken van toepassing zijn, kan dit een goede indicatie zijn voor hoogbegaafdheid.

Peuters

Kleuters

Schoolkind

 

 

"Het werkelijk kenmerk van intelligentie is niet kennis,maar verbeeldingskracht."

                                                                                        Albert Einstein