Waar talent tot zijn recht komt

 

 Training kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

 

 

Tijdens deze training leren leerkrachten jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong vroegtijdig te signaleren en te begeleiden. Het is belangrijk dat jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong de juiste verrijking aangeboden krijgen en al op jonge leeftijd in contact komen met ontwikkelingsgelijke. Op deze manier kan voorkomen worden dat kinderen op jonge leeftijd al gaan onderpresteren, Tijdens de training wordt besproken wat onderpresteren nu precies inhoudt,  wat de kenmerken, de oorzaken en de gevolgen zijn en hoe het in de toekomst voorkomen kan worden. In het tweede gedeelte van de training worden leerkrachten gestimuleerd het reeds aanwezige materiaal te verrijken en worden er aan de hand van instructie en tips Hogere orde denkopdrachten ontworpen. De leerkrachten ontvangen handvatten die direct toepasbaar zijn in de praktijk.et was een inspirerende ochtend.