Waar talent tot zijn recht komt

 

Referenties

Heidi heeft onze zoon  het afgelopen jaar gecoacht. Dat is ontzettend fijn verlopen. Heidi heeft zich erg betrokken getoond en is ook voor ons als ouders een grote steun geweest. Heidi was altijd bereikbaar voor vragen of advies en heeft zich ingezet om de problemen waar onze zoon tegenaan liep te verhelpen tijdens de coachingssessies. Dit zag zowel op het verbeteren van zijn zelfvertrouwen als op het geven van verrijking op een leuke manier. Heidi gaf ons daarvan een uitgebreide terugkoppeling met adviezen voor thuis. Heidi heeft zich vervolgens ingespannen om de verrijking ook op school mogelijk te maken. Zij heeft daarbij onder meer gesprekken gevoerd met leerkracht(en), een lesprogramma met spellenkist voor in de klas samengesteld en een verrijkingsmap aan de klas geschonken. Op die manier kan het verrijkingstraject voort worden gezet! Dankjewel Heidi!                                                                                                                                   ouders van een hoogbegaafde zoon

 

                                                                                                                                                                             

Onze dochter Iris is vanaf de start van de peuterplusklas met veel plezier elke zaterdagochtend naar juf Heidi gegaan. 

Op de dagen dat Iris de gewone peuterspeelzaal bezocht, merkten wij dat ze onvoldoende werd uitgedaagd en zich daardoor thuis vervelend ging gedragen. Op de peuterspeelzaal zelf paste Iris zich aan en later thuis kwamen de frustraties eruit. We zijn heel blij dat de peuterplusklas van Heidi op ons pad kwam. Wat een verademing was het dat Iris op zaterdagochtend zingend de deur uit ging en 's middags verzadigd en vol energie weer thuiskwam.

In het afgelopen half jaar heeft Iris veel geleerd. De thema's die voorbij kwamen (het menselijk lichaam, ruimte, de vier elementen) waren cognitief uitdagend voor haar en daardoor stond Iris er voor open om zich ook sociaal en emotioneel in grote stappen te ontwikkelen. Iris heeft bijvoorbeeld kunnen ontdekken dat elk kind andere talenten heeft en dat je daarom verder komt door samen te werken. Ze heeft meer zicht op wat zij zelf kan en hoe dit zich verhoudt tot wat andere kinderen kunnen. Tot slot hebben wij als ouders ook veel mogen leren. Bij het brengen en halen heeft Heidi aandacht voor iedereen, kinderen en ouders. Er is altijd ruimte om met haar én met elkaar te sparren over de ontwikkeling van de kinderen. Het was erg fijn om andere ouders te leren kennen die met vergelijkbare vragen rondlopen.  Niet alleen Iris staat steviger in haar schoenen om straks op de basisschool tot haar recht te komen, ook wij als ouders staan steviger om Iris hierin te ondersteunen.

                                                                          

ouders van een peuter met een ontwikkelingsvoorsprong

Heidi van der Hoorn is een enthousiaste leerkracht die vanaf de start van De Leidse Aanpak zeer betrokken geweest bij de ontwikkelingen. 

Ze sloot zich direct aan bij de netwerkgroep “Hoogbegaafdheid" en reisde in januari 2016, met een groep leerkrachten en pedagogisch medewerkers  vanuit Erasmus+, mee naar Ljubljana (Slovenië) om daar het begaafdenonderwijs voor jonge kinderen te bekijken. Geïnspireerd door haar eigen (hoog)begaafde kinderen ging ze de opleiding voor Specialist hoogbegaafdheid bij Novilo volgen en slaagde cum-laude met een fascinerende scriptie over onderpresterende  jonge kinderen. Voor Erasmus+ heeft Heidi haar scriptie vertaald in een power point die ze in september 2017 bij de leraren uitwisseling met Tsjechie en Slovenië heeft gepresenteerd. Ik was enorm onder de indruk van haar kennis op dit gebied en zie Heidi van der Hoorn met haar praktijk “Fijn Talent” als een aanwinst in Leiden en omgeving.

 Nathalie van der Arend, Locatieleider NOVA voltijds hoogbegaafdenonderwijs Leiden

Boris heeft van de peuterplusklas genoten. Hij vindt het heel jammer dat hij afscheid moet nemen (zoals hij het zelf zegt). Ga je geen kleuterplusklas starten? Boris heeft zich echt begrepen gevoeld bij jou en deed inderdaad met steeds meer plezier de dingen die hij eerder echt niet wilde doen. Er is geen enkele keer geweest dat hij niet naar juf Heidi wilde. Nogmaals: super bedankt voor je geduld, begrip, warmte en ontzettend leuke activiteiten elke keer!

 Ouders van een hoogbegaafde kleuter