Waar talent tot zijn recht komt

 

Coaching: de kracht in jezelf ontdekken

Coaching is vaak 1-op-1. In individuele gesprekken gaan we aan de slag met concrete thema’s en opdrachten. De gesprekken worden gevoerd aan de hand van denk-, praat- en opdrachtkaarten. Ook houdt uw kind  een logboek bij over wat hij heeft gedaan en geleerd in de bijeenkomsten.

Per coachingsgesprek (± 1 uur) worden 2 tot 3 kaarten besproken. Soms krijgt het kind ook huiswerk mee.  In 10 weken / bijeenkomsten worden alle kaarten behandeld. De coachingsgesprekken Vinden veelal plaats op school onder de lestijd of na school in de praktijk. Ook een combinatie van deze locaties is mogelijk.

Bij de gespreksvoering worden de volgende methodieken gebruikt:

Probleemoplossende gesprekken
Niet het probleem maar de oplossing staat centraal. Het uitgangspunt is dat het kind zelf de expert is als het gaat om het vinden van oplossingen. Oplossingsgericht werken gaat uit van de kracht van het kind. Ik help deze kracht te versterken.

Rationele Effectiviteits Training 
Ik maak gebruik van de Rationele Effectiviteits Training (RET). Uitgangspunt is dat het denken (gedachten, vaste overtuigingen, interpretaties etc.) het gevoel controleert. Het kind heeft in zeer beperkte mate rechtstreeks invloed op de gebeurtenissen die hem of haar overkomen. Hij heeft echter wel invloed op zijn eigen gedachten. De kern van RET komt erop neer het kind letterlijk op andere gedachten te brengen.

Zelfonderzoek
Aan de hand van gerichte vragen wordt het kind gedwongen het eigen gedrag te herkennen, erkennen, evalueren en veranderen. 

Naast het voeren van gesprekken, spelen we spelletjes waarbij er allerlei leervaardigheden aan bod komen. Wanneer u denkt dat uw kind gebaat is bij deze methode, neem dan graag contact op voor een intake.

Info 

Kenmerken  

 

*bron: De Kracht in jezelf Jan Kuipers