Waar talent tot zijn recht komt

 

Informatie executieve functies

 

Het is zó frustrerend als je ziet dat slimme, getalenteerde kinderen telkens weer worstelen met simpele taken zoals huiswerk, opruimen en aankleden. Of met het omgaan met boosheid en teleurstellingen. Hoe komt dat? Recent onderzoek toont aan dat bij deze kinderen hun executieve functies nog niet goed ontwikkeld zijn. Er zijn hier verschillende oorzaken voor als gebrek aan automatiseren, te lage eisen op school, perfectionisme of faalangst. 

Executieve functies  zijn de functies in je brein die het mogelijk maken dat je rationele beslissingen neemt, impulsen beheerst en kunt focussen op wat echt belangrijk is. We onderscheiden elf vaardigheden:

  1.  respons-inhibitie: nadenken voordat je iets doet.
  2.  werkgeheugen: informatie in je geheugen houden bij het uitvoeren van complexe taken.
  3.   emotieregulatie: emoties reguleren om doelen te behalen of gedrag te controleren.
  4.  volgehouden aandacht: aandachtig blijven, ondanks afleiding.
  5.   taakinitiatie: op tijd en efficiënt aan een taak beginnen.
  6.    planning/prioritering: een plan maken en beslissen wat belangrijk is.
  7.   organisatie: informatie en materialen ordenen.
  8.  timemanagement: tijd inschatten, verdelen en deadlines halen.
  9.   doelgericht gedrag: doelen formuleren en realiseren zonder je te laten afschrikken.
  10.  flexibiliteit: flexibel omgaan met veranderingen en tegenslag.

   metacognitie: een stapje terug doen om jezelf en de situatie te overzien en te evalueren.

Een goede ontwikkeling van deze executieve functies leidt tot het vermogen om door te zetten!