Waar talent tot zijn recht komt

 

Meer- en Hoogbegaafdenbeleid

Vanuit de overheid is het bieden van meer-en hoogbegaafdenonderwijs verplicht gesteld en inmiddels worden er door de onderwijsinspectie steeds meer eisen aan verbonden. Dit is een reden om een duidelijk beleidsplan voor het onderwijs voor meer-en hoogbegaafden te schrijven. Dit is echter niet de belangrijkste. 

Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat kinderen met een hoog cognitief potentieel nog niet goed uit de verf komen. Veel van deze kinderen lopen gedurende het onderwijsproces vast. Er gaat dus tijdens dit proces iets mis en vaak gebeurt dit al op de basisschool. Om het risico op onderpresteren te verkleinen en zoveel mogelijk aan de onderwijsbehoefte van (vermoedelijk) hoogbegaafden kinderen te voldoen is goed meer-en hoogbegaafdenonderwijs van groot belang en dient dit duidelijk omschreven te staan in een beleidsplan.

Omdat een school niet altijd de expertise in huis heeft en het schrijven van beleid veel tijd in beslag kan nemen, is het soms fijn als er iemand met u meedenkt om het beleidsplan vorm te geven. Heeft u behoefte aan advies of wilt u graag het schrijven van beleid uitbesteden, neem dan contact op met Fijn Talent. Samen kunnen we zorgen  voor een beleidsplan  dat past binnen de mogelijkheden van uw school.