Waar talent tot zijn recht komt

 

Privacyverklaring Fijn Talent   

Fijn Talent, gevestigd aan Anna van Saksenstraat 19 2351 RK Leiderdorp. Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 64864480.  Ik Heidi van der Hoorn eigenaresse van Fijn Talent ben verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens zoals weergeven in deze privacyverklaring. Ik ben te bereiken via Info@fijntalent.nl. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In het kort komt het op het volgende neer: Alle gegevens die ik van ouders en kinderen ontvang zijn bij mij veilig en zullen nooit zonder toestemming van u met derden gedeeld worden.

Persoonsgegevens

Uw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer etc.) zijn alleen voor mij. Ik gebruik deze informatie om contact met u te houden over de eventuele begeleiding van uw kind. Mocht u na het intakegesprek afzien van verdere begeleiding, verdwijnen uw eventuele gegevens uit mijn systeem.

Verwerken persoonsgegevens

De gegevens die u invult in het intakeformulier zijn uitgebreider, gevoeliger en persoonlijker. Ook tijdens het intakegesprek wordt hier dieper op in gegaan. Alles wat geschreven en gezegd is, blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor de begeleiding van uw kind. Mocht het eens nodig of zinvol zijn dat ik informatie over uw kind doorgeef dan zal ik dit uiteraard alleen met uw toestemming doen.

Beveiliging

De wet verlangt van mij dat ik uw gegevens bescherm. Dit doe ik. Op internet bewaar ik niets van u of uw kind. Soms wordt er met uw toestemming een foto van de peuterplusklas op facebook en LinkedIn geplaatst. Alles wat we via WhatsApp of e-mail bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij “Ja” op zeiden als gebruikers van die diensten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon en laptop. Deze zijn beveiligd met een code.
Mijn site (www.fijntalent) is met name een bron van informatie over de praktijk, begeleiding en hoogbegaafdheid. Via deze site is geen interactie mogelijk, er worden ook geen gegevens van uw opgeslagen. Wanneer u contact opneemt via het contactformulier, zijn deze gegevens alleen in mijn mailbox te lezen. Voor zover ik weet maakt mijn website geen gebruik van cookies.

 Niet digitale gegevens

Een enkele keer schrijf ik iets over uw kind op of bewaar iets wat hij of zij bij mij maakte. Als het niet bestemd is om mee te geven dan bewaar ik dit in een persoonlijke map in mijn praktijkruimte.

U kunt er zeker van zijn dat Ik geen persoonlijke gegevens deel met anderen zonder uw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is. Hier ga ik echter niet vanuit.

Termijnen waarop ik gegevens bewaar 

Ik bewaar uw gegevens niet langer dan logisch of nodig is. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar verder zal ik gegevens van u en uw kind niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de begeleiding van uw kind.

Uw rechten 

Ik respecteer uw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heeft u ten alle tijden. U mag hierover altijd contact met mij opnemen.