Waar talent tot zijn recht komt

 

 

Informatie mindset 

De afgelopen 30 jaar deed Carol Dweck onderzoek naar mindset. Zij toonde aan dat de manier waarop iemand naar zijn eigen vaardigheden en talenten kijkt (mindset), in hoge mate bepaalt hoe je je ontwikkelt. Dit geldt niet alleen voor kinderen maar ook voor volwassenen. Met haar onderzoek ontdekte Dweck de belangrijkste oorzaken van faalangst en motivatieproblemenen toonde ze aan hoe we dit gedrag kunnen voorkomen en corrigeren. De mate van succes blijkt niet alleen van talent af te hangen.

Dweck maakt onderscheid tussen een Fixed mindset (vaste, statische mindset) en een Growth mindset (groei mindset).

Fixed mindset (vaste mindset)

Iemand met deze mindset gaat ervan uit dat intelligentie vast staat. Dit zorgt ervoor dat hij graag slim wil over komen. Hij vermijdt uitdagingen, want dan kun je fouten maken. Hij zoekt steeds bevestiging zijn intelligentie, persoonlijkheid of karakter. Het draait om succes hebben, slim overkomen, geaccepteerd worden en een winnaar voelen. De grote angst is falen, dom overkomen, afgewezen worden en een verliezer voelen. Hij gedraagt zich defensief bij belemmeringen en geeft het al gauw op. 

Inspanning is zinloos, want als je echt een genie bent, dan hoef je je niet in te zetten. Kritiek komt over als een bedreiging, daarom negeren ze leerzame negatieve feedback. Het succes van anderen zien ze als een bedreiging. Het resultaat van de statische mindset is dat je niet echt ontwikkelt en dus minder bereikt dan mogelijk is. De statische mindset beperkt de prestaties.

Een fixed mindset zorgt ervoor dat mensen niet willen leren en oefenen: leren is voor domme mensen. Ze zien inspanning als het bewijs dat je ergens niet goed in bent.

Growth mindset

Mensen zijn verschillend als het gaat om talent, interesse en temperament, maar iedereen is in staat om te veranderen door te leren en ervaringen op te doen.  Iemand met deze mindset gaat er vanuit dat je jouw basiskwaliteiten kunt ontwikkelen door er moeite voor te doen. Intelligentie is te ontwikkelen. Dit zorgt ervoor dat hij graag wil leren. 

Iemand met een op groei gerichte mindset is blij met uitdagingen en geeft niet op bij tegenslag. Inspanning is de weg tot meesterschap. De liefde om jezelf volledig in te zetten en vol te houden stelt mensen in staat om zich door de moeilijkste perioden van hun leven heen te slaan. 

Iemand met een op groei gerichte mindset leert van kritiek en laat zich inspireren door het succes van anderen. Het resultaat van deze mindset is dat je een steeds hoger niveau bereikt.

Mindsets maken een belangrijk deel uit van je identiteit. Ze zijn echter wel te veranderenn, al is deze gedragsverandering een langdurig proces, waarin er veel geoefend moet worden. Dweck geeft aan dat alleen het kennen van de twee verschillende mindsets al een eerste stap is naar verandering.

Mindsets en hoogbegaafdheid

Doordat de ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen vaak  sneller voorloopt, worden ze als jong kind al vaak geprezen en  krijgen ze vaak complimenten als; "wat knap, wat slim, wat snel". Deze complimenten zijn vaak gericht op intelligentie en het gemak waarmee zij leren zonder zich daar echt voor hoeven in te spannen. Dit zijn juist de complimenten die een vaste mindset ontwikkelen.  Daarnaast zijn hoogbegaafde kinderen al vroeg in staat om naar zichzelf te kijken, Ze vergelijken zich al vroeg met anderen. Als zij zien dat anderen dingen kunnen, die zij nog niet kunnen, zijn ze er al snel van overtuigd dat zij dit ook niet kunnen leren.

Wanneer u bovenstaande opsommingen bekijkt, wordt duidelijk dat ook een fixed mindset de kans op onderpresteren verhoogt.  

 

 "Iedereen die nooit een fout heeft gemaakt, heeft nooit iets nieuws geprobeerd."

                                                 Albert Einstein