Waar talent tot zijn recht komt

 

Kenmerken van peuters met een ontwikkelingsvoorsprong  

Het kind

 • is zeer ondernemend en heeft een duidelijke eigen wil
 • wil graag alles zelf doen
 • is motorisch vaardig
 • heeft grote belangstelling voor de meest uiteenlopende onderwerpen
 • kan al veel kleuren benoemen
 • kan goed tellen
 • herkent cijfers en letters en heeft al getalbegrip
 • heeft een aardig begrip van hoeveelheden
 • kan links en rechts aangeven
 • kent veel begrippen en tegenstellingen, zoals hoog/laag, voorste/achterste, in/uit
 • kan zich goed oriënteren (herkent routes)
 • heeft een goede spraak
 • heeft een ruime woordenschat
 • maakt gebruik van voor de leeftijd moeilijke woorden en begrippen
 • spreekt in goedlopende lange zinnen en bijzinnen
 • heeft een goed geheugen
 • begrijpt meervoudige opdrachten en voert ze goed uit
 • heeft een goed inzicht in oorzaak en gevolg
 • heeft angsten die meer bij oudere kinderen passen
 • vraagt veel en vraagt door
 • houdt zich bezig met levens- en zingevingsvragen
 • stelt vragen over leven en dood
 • is overgevoelig, denk hierbij aan alle zintuigen; dit wordt ook wel hoog sensitief genoemd

Let op: Een aantal van deze kenmerken lijken sommige peuters helemaal niet te hebben en dit kan verwarring opleveren. In dat geval kan het zo zijn, dat het kind wacht, tot het zeker weet dat het iets foutloos kan (zoals spreken, zinnen maken). In wezen is hier dan al sprake van perfectionisme.