Waar talent tot zijn recht komt

 

Hoogbegaafdheid

  

Of een kind hoogbegaafd is, kun je niet alleen maar afmeten aan goede schoolprestaties. Het komt vaak voor dat een hoogbegaafd kind helemaal geen goede prestaties op school laat zien.
Hoogbegaafde kinderen kunnen op verschillende gebieden bovengemiddeld presteren en hebben ook andere onderwijsbehoeften. Kinderen willen er gewoon graag bij horen en passen zich hierdoor vaak aan. Bij sommige kinderen komt er hierdoor niet uit wat er in zit.    
              

Hoogbegaafden hebben de potentie om excellent gedrag te vertonen, maar die potentie is afhankelijk van verschillende factoren. Deze factoren worden weergegeven in het meerfactorenmodel hoogbegaafdheid van Renzulli/ Mönks.

 

Het model geeft drie belangrijke factoren weer die geassocieerd worden met hoogbegaafdheid:

  1. Intellectuele capaciteit kan gemeten worden door een IQ test. Dit is echter geen zwart-wit verhaal. Iemand met een IQ van 126 kan wel hoogbegaafd zijn.
  2. Creatief denkvermogen is de bijzondere en creatieve manier van denken die het kind heeft. Het kind heeft een probleemoplossend vermogen en kan goed logisch redeneren en abstract denken.
  3. Een grote motivatie om nieuwe dingen te leren en uitdagingen aan te gaan is een lastige factor in herkenning van hoogbegaafdheid. Toch is een sterke intrinsieke motivatie essentieel voor de hoogbegaafdheid van het kind.

Indien deze drie eigenschappen in bepaalde mate aanwezig zijn, mag je volgens dit model spreken van hoogbegaafdheid. De omgeving van het kind, namelijk school, gezin en leeftijdsgenoten, is van invloed op het tot uiting komen van deze hoogbegaafdheid.

    Kenmerken

 "Het belangrijkste is niet ophouden met vragen stellen."    

                Albert Einstein